0905 718 207, 0911 718 207 info@sjtrade.sk
Vyberte stranu
slide_1
SJ TRADE - montáž, opravy, revízie plynových zariadení
slide_1
slide 2
pravidelné prehliadky a údržba plynových zariadení
slide 2
slide 3
realizácia stavieb
slide 3
previous arrow
next arrow

Ján Sedláček – SJ TRADE

Montáž plynových zariadení

Oprava a údržba plynových zariadení

Realizácia stavieb, montážne práce

Jadrové
vŕtanie

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť Ján Sedláček – SJ TRADE pôsobí na slovensom trhu od roku 2005. Od svojho vzniku sa zameriavame hlavne na služby spojené s prevádzkou plynových zariadení.

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení, ich odborné prehliadky a odborné skúšky. Vykonávame plynoinštalácie, záručný a pozáručný servis plynových spotrebičov, montáž, údržbu a servis regulačných staníc plynu, montáž plynových prípojok, robíme rozvodoy plynu v bytoch, domoch, polyfunkčných budovách.

Naše portfólio sme postupne rozšírili i o ďalšie služby, ako je napr. jadrové vŕtanie, stavebné a montážne práce.

Partneri

Montáž, opravy, revízie, autorizovaný servis plynových zariadení značiek

Pravidelná servisná prehliadka a revízia kotla

Prečo je kontrola potrebná?

Prehliadka kotla je zo zákona povinná, ustanovuje ju Zákon NR SR č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ustanovuje od 1. januára 2008 povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v týchto objektoch: rodinné domy, obytné domy, iné budovy, najmä školské, administratívne, zdravotnícke a kultúrne priestory.

Čo prehliadka zahŕňa?

Identifikácia kotla, kontrola dokumentácie, vizuálna kontrola kotla, / či nedochádza k úniku paliva, kvalita teplonosnej látky, vonkajší stav kotla, tepelná izolácia, oplechovanie a netesnosti spalinovodu, čistotu okolia, funkčnosť meracích prístrojov /zhodnotenie doterajšej údržby, test funkčnosti kotla, určenie výkonnosti kotla, vypracovanie správy z kontroly. Servisný technik by vám mal tiež vyčistiť výmenník, vnútro kotla od prachu a nastaviť plynové trysky.

Dohodnite si termín...

Najvhodnejší čas na servis kotla je po vykurovacej sezóne, avšak je možné ju zrealizovať hocikedy. Kotol treba skrátka vždy na vykurovanie správne pripraviť. Pokiaľ majiteľ nevykoná pravidelnú kontrolu zariadenia, dopustí sa priestupku a zo zákona mu hrozí pokuta do výšky – v prípade fyzickej osoby 333 EUR, v prípade fyzickej osoby – podnikateľ alebo právnická osoba až do výšky 1 666 EUR.
Kontaktujte nás preto a dohodnite si termín návštevy servisného technika.